:

Op goede voet met de aarde

Het Natuurhus en het Stedelijk Museum in Almelo organiseren de duo-tentoonstelling Op Goede Voet met de Aarde. Twee tentoonstellingen met hetzelfde actuele thema maar bekeken vanuit een eigen invalshoek. Lees verder

Het Natuurhus en het Stedelijk Museum in Almelo organiseren de duo-tentoonstelling Op Goede Voet met de Aarde. Twee tentoonstellingen met hetzelfde actuele thema maar bekeken vanuit een eigen invalshoek.

Beide exposities gaan uit van de ecologische voetafdruk. Wat houdt dit in, wat zijn de gevolgen voor de aarde van een grote voetafdruk en hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze voetafdruk zo klein mogelijk blijft? Het Natuurhus legt daarbij de nadruk op samen proberen de voetafdruk groener te maken. Bezoekers krijgen daarvoor tips en kunnen in het Natuurhus berekenen wat hun eigen voetafdruk is.

Andere onderwerpen die aan bod komen zijn biodiversiteit, recycling en het gebruik van water. Het Natuurhus kijkt naar de meer praktische kanten, het Stedelijk Museum laat zien hoe kunstenaars en ontwerpers de natuur zien. Voor de een is het een idylle en inspiratie, anderen plaatsen kritische noten of komen met innovatieve ideeën.

Watergebruik en waterkwaliteit spelen een belangrijke rol. Bij het Natuurhus gaat een van de activiteiten voor kinderen van 6 tot 12 jaar over waterzuivering. Het Stedelijk Museum zoomt in op de waterverspilling bij de productie van jeans. Die productie is één van de meest vervuilende binnen de modeindustrie. Om de katoenplanten op de plantages water te geven en het garen te verven, gebruikt men naast stinkende chemicaliën ongeveer 7.000 liter water. En dat allemaal voor de productie van één jeans. Met meer dan twee miljard jaarlijks verkochte jeans kan de impact van het recyclen van jeans en het gebruik van biologische katoen enorm zijn. Het in 2012 opgerichte MUD Jeans produceert van gerecyclede jeans nieuwe jeans, omdat het minder afval wil en een nieuwe circulaire economie en eerlijke productie. Voorbeelden zijn tijdens de expositie in het museum te zien.

Ook in het Natuurhus komt hergebruik aan de orde. Het Natuurhus ziet hergebruik als een essentieel onderdeel is van goed omgaan met de aarde. Daarom komt het Almelose Repair Café op 8 september een reparatie-sessie in het Natuurhus houden. Dan krijgt de bezoeker tevens voorbeelden te zien van recycling, de gevolgen van de plastic soep en wat we kunnen doen om die te verminderen.

Het Stedelijk Museum Almelo laat de kwetsbaarheid van de natuur in de kunst zien. Met de overweldigende en schilderachtige landschapsfoto’s van Saskia Boelsums bijvoorbeeld. Zij weet als geen ander die indrukwekkende, soms woeste en even vaak kwetsbare schoonheid van de natuur in beeld te vangen.

Ook glaskunstenaar Barbara Nanning laat zich in haar werk Gekleurde schaduwen inspireren door de natuur. Met een microscopische kijk blikt ze naar de natuur. Bij haar glasobjecten slingeren gekleurde glasdraden als microscopische cellen door het glas. Zij roepen een beeld op van de celdeling in de natuur.

De idyllische blik op natuur zien we ook in werken van diverse andere kunstenaars die in het Stedelijk Museum exposeren. De schilderijen van Bert Exel bijvoorbeeld die te herkennen zijn aan de karakteristieke manier waarop het licht geschilderd is. Het gaat om een optische illusie, die een verandering in de ruimte teweegbrengt. Bert put zijn inspiratie vaak uit landschappen en dieren, die steeds blijven boeien. Het gaat bij hem altijd om de sfeer die door het licht wordt bepaald.

Heel bijzonder zijn de papieren sculpturale collages van Charlotte Schrameijer. Ze zijn een uiting van de broosheid van ons bestaan, van de gevolgen van ons menselijk handelen op de natuur. Schrameijer verzamelt foto’s van de natuur die haar verontrusten zoals van oorlogsgebieden, vluchtelingenkampen, vervuilde gebieden, overstromingen, stormen, tsunami’s en dergelijke. Deze beelden versnijdt ze tot collages die ‘papieren tapijten’ of kantwerken vormen. Daarin zoekt Schrameijer naar een balans tussen iets wat van een afstand ‘mooi’ lijkt, maar bij nadere beschouwing een rauwe werkelijkheid blijkt te zijn.

Verder exposeren de jonge innovatieve ontwerpers Anton en Dennis Touw van PLANQ in het Stedelijk Museum. Omdat zij het gebruik van steeds nieuwe materialen niet meer houdbaar vinden, maken zij meubels van hernieuwbare materialen en textielafval dat mede afkomstig is van het Almelose textielrecycle-bedrijf Frankenhuis. In hun ontwerpen geven de tweelingbroers niet alleen nieuw leven aan restjes en afgedankt textiel maar creëren zij vooral milieubewustzijn.

Dat geldt ook voor ontwerper Kees Dekkers van No Waste Chair. Hij heeft het afvalprobleem omgezet in een mooi en aansprekend ontwerp - dat stiekem nog net een beetje ongemakkelijk is. Een transparante stoel met tafel die gevuld kan worden met je eigen bedrijfsafval. Een mooi statement en discussiestuk.

In het Tiny Forest van het Natuurhus kunnen ouders en kinderen door middel van opdrachtjes zien en ervaren wat biodiversiteit doet voor de natuur. Daarnaast komen er tijdens de duo-expositie nog workshops en lezingen in het Natuurhus. De meest recente informatie staat op de website www.natuurhusalmelo.nl

Bron: Uit in Almelo

Alle data